OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „OP“)

Barbora Chalupová

Sídlo firmy a korespondenční adresa:
Na Hlinkách 101
250 68 Řež


IČ: 49508792


Služby, které poskytuji:

  • Fotografické práce - Svatební, portrétní, rodinná, newborn fotografie, ostatní reportážní fotografie (dále jen „focení“).
  • Kurzy focení se zrcadlovkou nebo kompaktem pro začátečníky a mírně pokročilé (dále jen „kurz“ nebo „kurzy“).
  • Kurzy úpravy fotografií v programu ZONER pro začátečníky a mírně pokročilé (dále jen „kurz“ nebo „kurzy“).

Místo poskytování služeb:
  • Interiérové focení  - Ateliér Praha 8 Čimice nebo na jiném místě dle předešlé dohody.
  • Exteriérové focení – předem dle dohody na určeném místě.
  • Kurzy – Ateliér Praha 8 Čimice nebo na jiném místě dle předešlé dohody.

Pojmy užité v OP:
  • Fotograf – Barbora Chalupová.
  • Klient – objednatel služeb, fotografovaný subjekt a další členové účastnící se fotografování.
  • Fotografický styl – charakteristické využití technického vybavení pro zachycení daných okamžiků dle individuálního pohledu fotografa, stejně tak následné úpravy fotografií.
  • „Akce“ – focení nebo kurz za zvýhodněných podmínek.

Jak služby objednávat:

Služby lze objednat telefonicky, SMS, e-mailem, osobně nebo pomocí zpráv na Facebooku.

Dle typu objednání budou služby stejným způsobem potvrzeny. V okamžiku objednání služeb klient souhlasí se zde uvedenými OP, je s nimi srozuměn a nemá proti nim žádné výhrady.


Objednáním služeb se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa a je s ním srozuměn.


Objednání se považuje za závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení nebo kurzu fotografem i klientem. Všechny druhy focení nebo kurzů jsou splatné ihned po ukončení na místě v hotovosti, případně zaplacené předem jako záloha dle individuální dohody nebo jinak pokud je uvedeno v podmínkách. Případné doplatky za výběr fotografií nad rámec vybraného balíčku jsou splatné ihned při předání celé zakázky hotově nebo předem na účet fotografa.


Časová náročnost a zpoždění

Časová náročnost focení je vždy uvedena v ceníku. Časový harmonogram daného focení nebo kurzu může být kratší, než je uvedeno v ceníku a to i bez předchozího souhlasu klienta. Časový harmonogram může být u daného focení delší na základě rozhodnutí fotografa na místě. V případě, že klient požaduje prodloužit délku focení nad rámec, který fotograf požaduje za dostatečný, je toto nutno předem dohodnout s fotografem.


V případě pozdního příchodu klienta se focení nebo kurz o tuto prodlevu neprodlužuje, výjimkou je dohoda klienta s fotografem na místě.

V případě opoždění klienta o více jak 30 minut, je fotograf oprávněn domluvené focení nebo kurz zrušit bez náhrady.


běr fotografií


Fotografie jsou zasílány přes portál www.zonerama.cz ve skrytých albech. Klient vždy obdrží odkaz na své album určené pouze pro jeho výběr. Fotografie jsou zaslány jako neupravené. Dvě až tři fotografie jsou upraveny a zaslány spolu s neupraveným náhledem k upřesnění představy, jak budou výsledné fotografie vypadat. Zaslání náhledů probíhá maximálně do 5 dnů od fotografování.

Počet fotografií, které jsou zaslány k výběru, je zcela v kompetenci fotografa a není předem přesně určen. Vždy však zaručuje možnost dostatečného a kvalitního výběru v rámci objednaného balíčku.

Fotograf nikdy neručí za spolupráci všech členů, kteří se účastní focení a pokud se nepodaří v rámci časového harmonogramu nafotit dostatek kvalitních fotografií, nenese fotograf za toto odpovědnost.

Větší počet fotografií zasílaných k výběru nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti focení.

Fotograf na základě zaslaného výběru klientem upraví dle svého fotografického stylu vybrané fotografie. Tyto jsou pak po dohodě předány nebo zaslány klientovi na DVD v plném rozlišení.

Taktéž jsou výsledné fotografie zaslány přes portál www.uschovna.cz. Pokud balíček obsahuje i tisky fotografií, zašle tento výběr klient fotografovi v nejkratším možném termínu po zaslání konečných fotografií přes portál úschovny. Cena fotografií nad rámec balíčku je vždy uvedena u každého balíčku v ceníku.

Fotograf si vyhrazuje právo vlastního výběru fotografií ze svatebního a newborn focení, pokud se s klientem nedohodne jinak. Výběr reportážních fotografií ze svatebního focení je vždy v kompetenci fotografa. Do tohoto výběru klient žádným způsobem nezasahuje.

Výběr fotografií je projevem autorského přístupu a fotografického stylu fotografa.


Neupravené fotografie (raw formát, náhledy apod.) neposkytuji.


Po zaslání náhledů jsou fotografie uchovávány po dobu 3 měsíců, poté jsou z galerie i z disku smazány a zakázka je považována za uzavřenou a předanou. Klient nemá právo na úhradu ceny balíčku.Úpravy - retuše

Všechny fotografie odevzdávané na CD/DVD jsou upravené dle fotografického stylu fotografa.

U rodinných, dětských a ostatních fotografií (převážně reportáže) je upravován ořez, kontrast, jas a barevné ladění. Upravují se drobné kosmetické vady nebo jiné drobné retuše. O tom, co jsou dobré vady a retuše plně rozhoduje fotograf.

Portréty, těhotenské fotografie a svatební portréty jsou upravovány a retušovány více. Retuš je detailnější. O úrovni detailní retuše rozhoduje fotograf.

Případná lehká úprava postavy je prováděna jen na výslovné přání klienta, nebo pokud to fotograf uzná za vhodné v návaznosti na jeho fotografický styl.

Reportážní fotografie a skupinové svatební fotografie detailně retušovány nejsou.

Klient může požádat o případné nadstandardní zásahy - úprava zubů, odstranění tetování/samolepek, lakování nehtů u malých dětí a dalších náročnějších retuší - tyto úkony se provádí pouze na základě přání klienta a jsou účtování zvláštní sazbou, která bude vždy předem odsouhlasena. Stejně tak bude odsouhlasena výsledná retuš fotografie ze strany klienta. Pokud klient proti těmto nadstandardním úpravám nevznese do 48 hodin od zaslání náhledu upravené fotografie námitky, má se za to, že s úpravami v daném rozsahu souhlasí.

Pokud klient nevyžaduje kontrolu a náhled upravených fotografií, jsou retuše a korekce fotografií plně v kompetenci fotografa a nelze je dodatečně reklamovat či vyžadovat jejich korekci.


Dárkové poukazy (vouchery):

Dárkové poukazy  jsou vystavovány na základě objednání této služby v hodnotě jednotlivých fotografování nebo kurzů dle ceníku. Jejich zaslání probíhá dle dohody mezi klientem a fotografem e-mailem nebo poštou.

Dárkové poukazy jsou platné jen v případě, že byly předem uhrazeny. Při uplatnění voucheru musí být tento zaplacen.

Platnost dárkových poukazů je na nich vyznačena. Služba musí být objednána i vyčerpána do data platnosti.

Služba musí být vyčerpána během jednoho focení nebo kurzu, hodnotu poukazu nelze dělit na více částí ani na více focení, pokud nedojde k jinému ujednání mezi klientem a fotografem.

V případě, že není voucher do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota beze zbytku propadá.

Voucher je přenosný.


Formáty fotografií

Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPEG v plném rozlišení a to v barevné případně černobílé formě.

Ostatní neupravené fotografie (raw formát, náhledy apod.) neposkytuji.


Reklamace:


V případě tisku jsou fotografie vyvolávány u ověřených dodavatelů, se kterými má fotograf předešlé zkušenosti a jejich barevné podání odpovídá podání nastavení monitoru fotografa a jeho fotografickému stylu. Reklamace tiskových produktů je možná pouze na základně zjevné tiskové vady např. škrábance, pruhy, ohyb apod. Pokud fotograf předá klientovi fotografie, má se za to, že z pohledu barevnosti, světelnosti apod. jsou fotografie v pořádku a plně odpovídají fotografickému stylu fotografa. Z toho vyplývá, že barevnost, světelnost apod. nelez u předaných fotografií reklamovat.

Reklamace digitálních souborů uložených na CD/DVD je možná  pouze na základě technické vady nosiče. V případě prokázané vady (poškozené soubory) má klient nárok na bezplatnou výměnu CD/DVD.

Vlastní vzhled klienta a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci digitální ani tištěné podoby fotografií.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa  není důvodem k reklamaci zakázky.


Autorská práva:

Náhledy fotografií z galerie není dovoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga) dle autorského zákona č. 121/2000 sb. bez souhlasu fotografa. Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši.

Prosím, respektujte toto upozornění, neposílejte odkazy na fotografie e-mailovou poštou, nezveřejňujte je na sociálních sítích  a vyčkejte na konečnou podobu vašich snímků.


Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoliv komerční účel,  propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.

Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Fotograf není oprávněn zveřejňovat ani jinak užívat fotografie bez předchozího souhlasu klienta.


Ceny

Ceny jsou uvedeny u konkrétních typů focení nebo kurzů.

Pokud klient nepožaduje k fotografiím na CD/DVD  jejich tištěnou podobu, cena zakázky se nemění. Cena tištěných fotografií je pouze za formát 13*18


Termín dodání zakázky:


Zakázky jsou předávány do cca 2 týdnů od výběru fotografií, datum určující tuto lhůtu je datum zaslání výběrů pro konečnou úpravu ne datum focení.

Svatební fotografie jsou předávány do cca 4 týdnů od svatby.

Fotograf si vyhrazuje právo v případě nutnosti všechny lhůty prodloužit, o tomto prodloužení termínu bude fotograf klienta informovat předem.


Předání zakázek:

Fotografie je možné si vyzvednout buď osobně v Ateliéru Praha 8 Čimice, osobně na adrese Na Hlinkách 101, Řež a to pouze po předchozí dohodě ohledně času vyzvednutí. Dále je možno fotografie zaslat doporučeně poštou, taktéž po předchozí dohodě.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2015
©